Relatii clienti: 004 0243 232 114 sau office@tipografiasa.ro
Welcome visitor you can log in or create an account

Eliberare documente

 

 

Procedura de solicitare cercetare fond arhivistic:

PASUL 1 - Descărcă model Cerere de cercetare fonduri arhivistice în format PDF (click aici)

PASUL 2 - Printează modelul de cerere descărcat

PASUL 3 - Completează-l cu datele solicitate şi semnează-l

PASUL 4 - Te așteptăm cu cererea completată și actul de identitate în original (sau persoana împuternicită însoțită de o procură autentificată de un notar public sau prin împuternicire avocațială) la sediul nostru din str. Rovine, bl. 10, parter, Slobozia, jud. Ialomița sau trimite cererea completată cu toate datele solicitate prin poștă la adresa menționată mai sus (se atașează la cerere: copie act de identitate, documentul in original care atestă plata avansului către noi și în cazul în care solicitarea este făcută de o persoană împuternicită și procura autentificată de un notar public sau împuternicirea avocațială).

Preţurile pentru cercetare fond arhivistic în vederea eliberării de certificate sau copii/acte:

Tipul serviciului = TARIF (din care 50% AVANS)

1. Eliberare document original proprietatea solicitantului existent în arhivă (cărți de muncă, acte de stare civilă, certificate/adeverințe/diplome școlarizare etc) = 30 lei ** (din care 50% AVANS)

2. Eliberare certificat sporuri:

a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani = 125 lei ** (din care 50% AVANS)
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani = 175 lei ** (din care 50% AVANS)
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani = 225 lei ** (din care 50% AVANS)

3. Eliberarea certificat grupă:

Preţ adăugat la cercetare pentru eliberare CERTIFICATE grupa a II-a ... 80 lei.(pentru certificate grupa a II-a pe baza cercetării arhivistice şi Hotărâre Judecătorească ca urmare a acţiunii civile în constatare la Tribunalul teritorial)

4. Eliberarea certificat venituri:

a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani = 140 lei ** (din care 50% AVANS)
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani = 230 lei ** (din care 50% AVANS)
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani = 300 lei ** (din care 50% AVANS)

5. Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii și extrase de pe documentele deținute, altele decât certificatele = 8 lei / pagină ** (din care 50% AVANS)

6. Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documente (xerografiere sau imprimare), altele decât certificatele = 2 lei / pagină ** (din care 50% AVANS)

Termen de rezolvare conform solicitărilor planificate din Registrul de intrare/ieşire.
Pentru cereri în regim de URGENŢĂ taxa este de 200%** din care 50 % AVANS
(termen: 15 zile lucrătoare de la data achitării avansului).

 

DATE DE IDENTIFICARE TIPOGRAFIA S.A. NECESARE PENTRU PLATA SERVICIILOR PRIN BANCĂ SAU POȘTĂ - CLICK AICI

United Kingdom gambling bonuses - gbetting.co.uk